facebook_page_plugin

Regulamin

 

 

 

 • W momencie dokonania rezerwacji
  i wpłaty zadatku umowę najmu uważa się za zawartą  - reszta kwoty płatna na 14 dni przed przyjazdem ( jeśli nie ustalono inaczej, brak wpłaty na 14 dni przed terminem przyjazdu powoduje anulowanie pobytu )
 • Brak wpłaty zadatku po zarezerwowaniu w ciągu 24 godzin jest jednoznaczne z rezygnacją
 • Kwoty wpłacone nie podlegają zwrotowi - w wyjątkowych sytuacjach z odpowiednim wyprzedzeniem minimum 45 dni, można przebukować na inny dowolny termin, bez straty wpłaconego zadatku.
 • Skrócenie pobytu z winy Gości nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany pobyt.
 • kaucja płatna na miejscu - duży dom 500 zł, mały 200 zł. Za wszelkie zniszczenia powstałe podczas pobytu, kosztami ich usunięcia obciążona zostaje osoba widniejąca na umowie najmu solidarnie z osobą dokonującą wpłaty zadatku, jeśli to nie ta sama osoba. W przypadku pozostawienia domu brudnego opłata dodatkowa za sprzątanie zostanie potrącona z kaucji - 100 duży dom i 50 zł mały dom.
 • pobieramy jednorazową opłatę za środki czystości i ręczniki - Duży dom 100 zł, mały dom 30 zł wliczone już w cenę pobytu.
 • Zakaz używania otwartego ognia.
  Całkowity zakaz rozpalania ognisk poza miejscami do tego przeznaczonymi. Drewno gratis tylko do kominka, na grill, wędzarki i do balii.
  W przypadku złamania zakazu zostanie pobrana opłata w wysokości 500 zł.
 • W okresie zimowym, aby zapewnić komfortową temperaturę należy palić w kominku (dotyczy dużego domu) - drewno dostępne nieodpłatnie - oraz ustawić piece akumulacyjne i grzejniki tak, aby zapewniały ten komfort. Obowiązek ten leży po stronie Gości.
 • Przebywanie w balii wodnej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione - grozi to utratą przytomności, a w konsekwencji utonięciem.
 • Ze względów bezpieczeństwa z basenu i balii wodnej niepełnoletni Goście mogą korzystać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Właściciele Domu Prowansalskiego nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe w wyniku korzystania ze wszelkich atrakcji na terenie posesji.
 • prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 • Chwilowy brak prądu wynikający z awarii u dostawcy nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń
 • Doba hotelowa w domu rozpoczyna się w dniu przyjazdu o 16:00 a kończy o 10:00.
 • Przyjazd przed godz 16:00 możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu
 • Akceptujemy tylko grzeczne pieski, nie akceptujemy psów ras bojowych,  OPŁATA ZA zwierzaka 50 ZŁ (rasa mała typu York do 10 kg) zwierzak większy 100 zł ZA POBYT.
 • Całkowity zakaz palenia w domu
 • W przypadku złamania któregokolwiek punktu regulaminu, Goście mogą być poproszeni o natychmiastowe opuszczenie obiektu, bez możliwości zwrotu opłaty za niewykorzystany czas pobytu.